Tìm chỗ ở khi du học Hàn Quốc như thế nào

Việc tìm kiếm nơi ở tại một thành phố lạ có thể hơi khó khăn, bất kể điểm đến du học của bạn là ở đâu. Đối với du học sinh tại Hàn Quốc, bạn có thể tìm đến các hỗ trợ từ bộ phận chuyên trách của trường. Dưới đây là những phương án […]

Đọc thêm

Thông báo tuyển sinh Du học Hàn Quốc tháng 6 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Du học Hàn Quốc tháng 6 năm 2017 SỞ KẾ HOẠCH& ĐẦU TƯ HÀ NỘI CÔNG TY CP GIÁO DỤC IN VIKO Số:       /TBTS-IVK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày  tháng   năm 2017  TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC  Nhập học […]

Đọc thêm
du-hoc-han-quoc-2017

Tuyển sinh Du học Hàn Quốc nhập học tháng 6 năm 2017

 INVIKO thông báo tuyển sinh du học Hàn Quốc kỳ nhập học tháng 6 năm 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC INVIKO Số:         /TBTS-VIKO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017  TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC  Căn cứ […]

Đọc thêm
chuan-bi-du-hoc-han-quoc

5 điều chuẩn bị trước khi Du học Hàn Quốc

5 điều chuẩn bị trước khi Du học Hàn Quốc – Trung tâm Du Học Hàn Quốc INVIKO Bạn đang muốn đi Du học Hàn Quốc nhưng chưa biết thông tin cụ thể như thế nào? INVIKO đưa ra 5 điều chuẩn bị trước khi Du học Hàn Quốc để bạn chuẩn bị kĩ cho […]

Đọc thêm