Đại học Công nghệ Nagaoka – Nhật Bản

Đại học Công nghệ Nagaoka là một trong các trường đại học quốc gia tại Nhật Bản có tỷ lệ sinh viên có được việc làm cao nhất. Trường được thành lập với mục tiêu đào tạo thế hệ kỹ sư mới tiếp cận và tiếp tục phát huy một cách sáng tạo những thành […]

Đọc thêm