Thủ tục đăng ký du học Hàn Quốc

1. Bước chuẩn bị nhập học. – Chọn lựa khoa, trường học – Chuẩn bị tài liệu và đơn yêu cầu xin nhập học – Gửi tài liệu và đơn xin nhập học – Có được đơn cho phép nhập học 2. Bước chuẩn bị nhập cảnh – Chuẩn bị tài liệu lien quan đến […]

Đọc thêm